מספר טלפון


5521950 - 03 וטורי שמעון ויהודית
5521952 - 03 'ברלוביץ ויקטור
5521953 - 03 איצקסון יהודית
5521954 - 03 'אייל וברק' בע"מ א ב
5521956 - 03 ירושלמי עלוה
5521957 - 03 לוטינגר איליה
5521958 - 03 חדד ציון
5521959 - 03 רם רחל וחיים