מספר טלפון


5524010 - 03 לוי יוסף ומזל
5524011 - 03 צרפתי משה
5524012 - 03 יצחקי בלה ונחום
5524013 - 03 גלמן בוריס
5524014 - 03 טשוסנק יחזקאל
5524015 - 03 כץ צבי ואסתר
5524016 - 03 יצחקי אהוד ואודליה
5524017 - 03 פיכמן יפים ופרידה
5524018 - 03 בטיטו רינה
5524019 - 03 אלוני מאיר