מספר טלפון


5524020 - 03 קינן חיים
5524021 - 03 כהן יוסף ויהודית
5524022 - 03 שירזי אליהו וסלי
5524024 - 03 קלנוי איגור
5524025 - 03 קריכאלי אינה ושמואל
5524026 - 03 פינטו איזבל
5524027 - 03 ניר צפורה
5524028 - 03 ברמן מויסיי
5524029 - 03 אשכנזי מלכה ויצחק