מספר טלפון


5524051 - 03 לוגאשי אלי
5524053 - 03 באמקולר אלימלך ומלכה
5524054 - 03 גבע גרג'י אריה ואסתר
5524056 - 03 שמואל ציונה
5524057 - 03 גל דוד ודליה
5524058 - 03 ביטון דוד סחר צמיגים
5524059 - 03 דלוי דוד