מספר טלפון


5524060 - 03 כהן אבי
5524061 - 03 פישמן רוזה ומשה
5524063 - 03 סגל מרי מהנדסת מכונות
5524064 - 03 צרפתי מרדכי
5524066 - 03 רזניק גליה ודוד
5524067 - 03 ממנוב יוסף
5524069 - 03 סויסה יצחק