מספר טלפון


5524070 - 03 ברקו דורה וצבי
5524071 - 03 כברי אודט
5524072 - 03 קוביטנום מזיה
5524073 - 03 בן ארויה לינה
5524074 - 03 פרטיש מרדכי זאב ופנינה
5524075 - 03 קלימיאן יוסף ויפה
5524076 - 03 ארביב רחל ורחמים
5524078 - 03 קנדי זיווה
5524079 - 03 אביבה ואריה רפפורט