מספר טלפון


5524090 - 03 טלפרס בע"מ
5524091 - 03 סמדג'ה לבנה ומשה
5524092 - 03 קוקבשוילי חני
5524093 - 03 קימיאגרוב מויסי
5524094 - 03 ליבורנו כצנלסון כנרת ירושלים
5524095 - 03 בן מיור עליזה
5524096 - 03 גאסט אסך בע"מ
5524097 - 03 משגב יצחק ונורית
5524098 - 03 ישורון שרה ואברהם
5524099 - 03 ינקו יורי