מספר טלפון


5524111 - 03 חנוקוגלו אמזל מלינגר
5524112 - 03 ביטרשווילי דוד
5524114 - 03 אביבית ורמין אברהמי
5524114 - 03 רמין ואביבית אברהמי
5524116 - 03 פסטרנק מירי ואבי
5524117 - 03 כהן פואד
5524118 - 03 מזרחי יוסף
5524119 - 03 תמר בע"מ