מספר טלפון


5524120 - 03 צ'רנין גאורגי
5524124 - 03 בנדל שלום
5524125 - 03 נייזוב זינאידה
5524126 - 03 בכור בן ציון שרה
5524127 - 03 קמה חנה ומשה
5524128 - 03 ויניצקי ולדימיר
5524129 - 03 עזרא רוזלין וסלומון