מספר טלפון


5524130 - 03 יעקב מאיר
5524131 - 03 טומרס שרגא
5524132 - 03 סבטלנה וולדימיר בוליאסני
5524133 - 03 זיסקינד איגור
5524134 - 03 ורדי דוד ויהודית
5524135 - 03 וינוקורוב נינה
5524136 - 03 סמו שמואל
5524137 - 03 אטינגר רבקה ומוריס
5524138 - 03 טיסונה רינה
5524139 - 03 דוד מוריס