מספר טלפון


5524140 - 03 רחמים ורד
5524141 - 03 שמעון (אהרן ובת שבע (אזולאי
5524142 - 03 בן משה מרק
5524143 - 03 שני אריגת סרטים ישראל אברהם
5524144 - 03 מזרחי שושנה
5524145 - 03 גרבובסקי מאיה
5524146 - 03 גומזיאקוב סרגיי
5524148 - 03 למל חנה
5524149 - 03 מור רבקה