מספר טלפון


5524150 - 03 דן אבי ורונית
5524151 - 03 נחום חיים ושרון
5524152 - 03 קצובשוילי חן ומרדכי
5524153 - 03 כהן קמל
5524154 - 03 ברכה אלפונסו בונה ומשפץ תנורים
5524155 - 03 אדטו פורטונה
5524156 - 03 למפל זאב
5524157 - 03 רוית אביגדור
5524158 - 03 דהדי אלי ושמחה
5524159 - 03 גלייכמן זאב ובת שבע