מספר טלפון


5524190 - 03 ניניו ורד ושלמה
5524191 - 03 רמת הנשיא מרכז יום לקשיש
5524191 - 03 מרכז שרותים לקשיש
5524191 - 03 מרכז יום לקשיש
5524192 - 03 אהרונוביץ שולמית
5524193 - 03 יצהרי מנחם
5524195 - 03 קרמן מיכאל
5524196 - 03 בנגייב ולרי
5524197 - 03 קדוסי זהבה
5524199 - 03 אוחיון רחל