מספר טלפון


5524280 - 03 סולומון נפתלי ורחל
5524281 - 03 קיקוזאשוילי סימון ורוסיקו
5524282 - 03 חרדון ג'קי וסוזי
5524284 - 03 כהן ברוך
5524285 - 03 מבסה דומבסי
5524286 - 03 ברגר נח ואתי
5524287 - 03 דקלו משה
5524289 - 03 צרפתי אברהם