מספר טלפון


5524320 - 03 פדויים משה וקודרת
5524321 - 03 פפושדו שלומי וגילי
5524322 - 03 רפאל חיים וזהבה
5524323 - 03 ליפשיץ אריה וליאת
5524326 - 03 טרח אריה
5524327 - 03 הררי עזרא
5524328 - 03 שטינר בוריס
5524329 - 03 ליבורנו כצנלסון כנרת ירושלים