מספר טלפון


5524350 - 03 מנשה מאיר
5524351 - 03 לבנון גרשון עו"ד ועפרה
5524352 - 03 מרקוביץ בני ויהודית
5524353 - 03 עמר ריטה וג'ורג
5524354 - 03 מזרחי חנה
5524355 - 03 בן בשט רבקה ושבתאי
5524356 - 03 מיוחס שבתאי
5524357 - 03 ושצנקו יבגניה
5524358 - 03 סקר אטי וקלמן
5524359 - 03 מימון רפאל ורחל