מספר טלפון


5524380 - 03 בן דוד צ'רלי
5524381 - 03 דיין יצחק
5524382 - 03 יוסף יונתן
5524383 - 03 מזרחי דליה ויוסף
5524384 - 03 אליאס אברהם ודיזי
5524385 - 03 פלח שאול ודינה
5524386 - 03 שאול מרים ואברהם
5524387 - 03 יוסבשווילי גלה
5524388 - 03 דולגוניס סופיה
5524389 - 03 נאגליס אליאונורה