מספר טלפון


5524390 - 03 חסאן דינה
5524391 - 03 אבו קרן ושמעון
5524393 - 03 ביזאוי רוזה
5524394 - 03 גלי יהודה וצביה
5524395 - 03 ביד א ליין
5524396 - 03 אזולאי רבקה
5524397 - 03 דחדש הלן
5524398 - 03 זילברמן אולגה