מספר טלפון


5524420 - 03 וטורי רפי
5524421 - 03 פינקלשטיין שושנה
5524422 - 03 בית הכנסת המרכזי דרכי נועם
5524423 - 03 פיצחזדה אסתר
5524424 - 03 מזרחי עזרה ודליה
5524425 - 03 אופק יעקב
5524426 - 03 מזרחי אתי ויעקב
5524427 - 03 הלפרן מריוס
5524428 - 03 דוד שרה וחיים
5524429 - 03 גרשון יעקב