מספר טלפון


5524431 - 03 בן שימול יצחק ופנינה
5524432 - 03 שבת שושנה ויחזקאל
5524433 - 03 נקר פנינה וצבי
5524434 - 03 רחמים רונן
5524436 - 03 אטנלוב רבז
5524437 - 03 עזרא ורדה ואדמונד
5524438 - 03 אנג'ל יוסף