מספר טלפון


5524441 - 03 זליקוביץ ססיליו ורוזה
5524443 - 03 שלינגר ארוין
5524445 - 03 שרעבי אמנון
5524446 - 03 אלחנתי אסתר ויצחק
5524447 - 03 אשכנזי שלומית
5524448 - 03 אקב מזל ואברהם
5524449 - 03 נקאש שולמית ומנשה