מספר טלפון


5524460 - 03 זילברמן רוזה
5524462 - 03 גנו שמעון
5524463 - 03 סטבון דולי
5524464 - 03 סגד אנניה
5524465 - 03 קרויטורו סיגלית
5524466 - 03 בירנפלד מיכאל וסיגלית
5524467 - 03 שוריאן אמנון ושושנה
5524468 - 03 רוזן וילי
5524469 - 03 סמאריה סולטנה