מספר טלפון


5524490 - 03 קרמר כוכבה וצבי
5524491 - 03 איינמר איינגה
5524492 - 03 וייצנר חיים
5524493 - 03 ויצמן ג'קלין
5524494 - 03 דיגה אידה
5524495 - 03 בן ארויה יצחק ולונה
5524496 - 03 רון יוכבד ושמעון
5524497 - 03 תאגורי בנימין וטוני
5524498 - 03 קלשציוקוב אירינה ואלכסנדר
5524499 - 03 שמיס ליודמילה