מספר טלפון


5524502 - 03 טברסקי ד"ר מרדכי רופא פנימי וד"ר טטינה רופאת ילדים
5524503 - 03 חיון רפאל
5524504 - 03 בן דוד דוד ואסתר
5524505 - 03 אלקולמברה יצחק ולאה
5524506 - 03 בן אילוש חיים ויהודית
5524507 - 03 גואטה לאה וחיים
5524508 - 03 חסקין אלכסנדר