מספר טלפון


5524580 - 03 שגב אסף
5524581 - 03 חסון דינה ומימון
5524583 - 03 יצחקי פנינה ואריה
5524584 - 03 ציפרוט ציונה ויעקב
5524586 - 03 פיטרו טובי
5524587 - 03 פייצר אברהם
5524588 - 03 שם טוב יוסף
5524589 - 03 בסון נסים