מספר טלפון


5524590 - 03 סלימאן אורי ורחל
5524592 - 03 מג'ר יהודה השכרת מחפרים
5524593 - 03 נחמן אסתר גן אתי
5524594 - 03 גורי רחל וזאב
5524595 - 03 הומי משה
5524596 - 03 חדד אברהם
5524597 - 03 אשר אברהם ושולה
5524598 - 03 חכים בנימין
5524599 - 03 בנימין חיה ומשה