מספר טלפון


5524601 - 03 פרנקו רבקה
5524602 - 03 בר זהר רבקה ומרדכי
5524603 - 03 קניג פתחיהו וויקטוריה
5524604 - 03 אשר אורי ואילנה
5524605 - 03 אשכנזי אמנון ויפה
5524606 - 03 פרץ מרים ודניאל
5524607 - 03 אדרי יוסף ומזל
5524608 - 03 משיח רוזי