מספר טלפון


5524610 - 03 שמעוני עופר עוד
5524611 - 03 (מוסקוביץ בתיה (ביאטריס וזיגפריד מהנדס אזרחי
5524612 - 03 אדטו מרים ומשה
5524614 - 03 מוסאי רבקה ושלמה
5524615 - 03 לוי מרסל
5524616 - 03 אלחנתי שם טוב ושרה
5524617 - 03 מוזיקנטסקי אליהו
5524618 - 03 פונדק בני יהושע בנימין
5524619 - 03 לובימציק טניה