מספר טלפון


5524660 - 03 כהנא אברהם
5524661 - 03 זגורי זהבה
5524662 - 03 שמעון ירדנה וטורי
5524663 - 03 נחום אליהו ומאירה
5524664 - 03 בורנשטיין הינדה
5524665 - 03 זירי רחל ומוריס
5524666 - 03 ויצמן אשר
5524667 - 03 תורתי שלמה ורות
5524668 - 03 יצחקוב שרון
5524669 - 03 גרינשפון יפים