מספר טלפון


5524680 - 03 אילריאונוב קלרה
5524682 - 03 נהיר צפורה ודוד מהנדס
5524683 - 03 ידיך יוסף
5524684 - 03 קרייזובר אלכסנדר
5524685 - 03 שוורץ אספירה
5524686 - 03 כהן לבנה
5524687 - 03 לוי מרסל
5524688 - 03 קוגן אלכסנדר ואלאונורה
5524689 - 03 מסיקה כרמלה ועמוס