מספר טלפון


5524711 - 03 וולושין אלאונורה
5524712 - 03 גמזו לטובה אברהם
5524713 - 03 קרקו יוסף וגמילה
5524714 - 03 בטר מאיה
5524715 - 03 מושיאשוולי איליה
5524716 - 03 סלמה אליהו וויקטור
5524717 - 03 חסון גילה ושלום
5524718 - 03 בן אריה אורלי ועודד
5524719 - 03 גרמן ישראל משה