מספר טלפון


5524760 - 03 גבאי יוסף ואורית
5524761 - 03 צלישר יצחק
5524762 - 03 שמע מיכל ושחר
5524765 - 03 עסיס אסתר
5524766 - 03 נודל יעקב
5524767 - 03 אשכנזי שאול ועליזה
5524768 - 03 שטמר אידה ואליעזר