מספר טלפון


5524770 - 03 גולן יפה ודוד מדביק שטיחים
5524771 - 03 זריהן אילן
5524772 - 03 יעל עובד
5524773 - 03 שעיו ליאון
5524774 - 03 גוזנה פורטונה
5524775 - 03 נגר עליזה ונסים
5524777 - 03 אלטל פנינה ויוסף
5524778 - 03 קשליס שמואל
5524779 - 03 רוזנטל יצחק