מספר טלפון


5524780 - 03 כלב בלנש
5524781 - 03 עובד יהודית ואהרון סוכן ביטוח
5524782 - 03 גזלה אברהם
5524783 - 03 כהן מאיר וחנה
5524784 - 03 בריסי שולמית
5524785 - 03 אסכרוב אורה ואלי
5524786 - 03 סורוקה (אילנה ואברהם (אבי
5524787 - 03 הראל רותי
5524788 - 03 שוישה יוסי ואילה
5524789 - 03 יפת קלרה ושלמה