מספר טלפון


5524810 - 03 אלמקייס זהבה
5524811 - 03 קוגן יעקב וטטיאנה
5524812 - 03 חמו מרדכי
5524813 - 03 שחר רבקה ואברהם
5524814 - 03 הלה מרים ודניאל
5524816 - 03 משולם מנחם
5524817 - 03 קוסטיקה יצחק ופנינה
5524818 - 03 עטרת מוביל נובה בע"מ