מספר טלפון


5524820 - 03 מנדה עדינה ויוסף
5524821 - 03 מוסצ'ו רותי ושלמה
5524822 - 03 ורמפלש מזל ואברהם
5524823 - 03 פוקס דב
5524824 - 03 מיכאלוב יוכבד וגבריאל
5524825 - 03 טייב יוסף ורחל
5524827 - 03 אמוראי דב ופנינה
5524828 - 03 צביון אוה
5524829 - 03 מזרחי אתי ויצחק