מספר טלפון


5524840 - 03 מלכה קלרה ועוזי
5524841 - 03 וייס שרה ואמנון
5524842 - 03 אוביידוב ליאו
5524843 - 03 מותחדה שרה
5524844 - 03 שלמה קבלן וינבוים
5524846 - 03 פורטנוי פיליפ ורחל
5524847 - 03 סידי גדעון
5524848 - 03 רוזן חדוה וציון
5524849 - 03 פלגום בע"מ מיחזור חומרי פלסטיק