מספר טלפון


5524850 - 03 קול אמיר
5524851 - 03 אולשטיין זהבה
5524852 - 03 בובליל ויקטוריו ורינה
5524853 - 03 בן דוד מאיר
5524854 - 03 קופפרברג יעקב
5524856 - 03 כרמי יוסף
5524858 - 03 לוי רחמים ושרה