מספר טלפון


5524861 - 03 איבשצ'נקו ולדימיר
5524862 - 03 ברקוביץ מיכאל וורה
5524863 - 03 בן שואף יצחק וסוניה
5524864 - 03 מלכה סמדר
5524865 - 03 סיטון יעל
5524866 - 03 אליקשוילי שרה ואליקו
5524867 - 03 יחזקאל סלמן
5524868 - 03 דבח לאה
5524869 - 03 מרדכי גרשון