מספר טלפון


5524890 - 03 בן בסט רודי
5524891 - 03 יפתח משה וויקטוריה
5524892 - 03 נפתלי ראובן וכרמלה
5524893 - 03 פרץ מרי
5524894 - 03 נעים שלום
5524895 - 03 אלברט ורוזה אברהם
5524896 - 03 קפלן לדאה ולדימיר
5524897 - 03 "אשלים ביה"ס יסודי
5524897 - 03 אשלים יסודי
5524898 - 03 גיזילו אנדריי