מספר טלפון


5524901 - 03 בצלאל קלרי ואהרון
5524903 - 03 גינדי קובי
5524904 - 03 לוי גזלה ויצחק
5524905 - 03 שלזינגר אורי
5524906 - 03 גינזבורג מאיר ושרה
5524907 - 03 סרור שרה
5524908 - 03 שוורץ אברהם קרול