מספר טלפון


5524910 - 03 גרויסמן נחום
5524911 - 03 עזרון מרדכי וחסידה
5524912 - 03 אוחיון מאיר ושולה
5524913 - 03 פורצלזה אירנה
5524914 - 03 חולדני יוחנן ומרים
5524915 - 03 סטפן אביב
5524916 - 03 חסקי יעקב
5524917 - 03 מרגוליס ליאורה ואברהם
5524918 - 03 קריצ'בסקי נטליה
5524919 - 03 זלצר מיכאל