מספר טלפון


5524920 - 03 צבי חיים ואפרה
5524921 - 03 רזנאוי עליזה ויצחק
5524922 - 03 סגל זהבה וצבי
5524923 - 03 דניב שמעון ורינה
5524924 - 03 זהבה אשרוב
5524925 - 03 גריאני יצחק
5524926 - 03 יצחק תמר ועובדיה
5524927 - 03 איטין לובוב
5524928 - 03 ורון רוזה ויוסף
5524929 - 03 עטר רפאל