מספר טלפון


5525030 - 03 ביטון מאירה ומאיר
5525033 - 03 אשכנזי אבי ושרית
5525034 - 03 עורבי שי וכרמלה
5525035 - 03 סידי מוחמד ועארף
5525036 - 03 יעקב יחזקאל ועזיזה
5525037 - 03 מורדוך חגית
5525038 - 03 בוניאן הרצל
5525039 - 03 פורטס שי