מספר טלפון


5525180 - 03 'פרג כנרת
5525181 - 03 לוי ניצה ויוסף
5525182 - 03 אמיטין סופיה
5525183 - 03 מזור רמי ותאיר
5525184 - 03 בן ציון ישראל
5525185 - 03 רביב קובי
5525186 - 03 אסולון שמעון
5525187 - 03 יהושע דוד
5525188 - 03 שחר רמי
5525189 - 03 לסקר שלמה וסמדר