מספר טלפון


5525280 - 03 אנגל מרדכי ולינה
5525281 - 03 נוביק ש
5525282 - 03 ז' רדז סילבן וקלמנס
5525283 - 03 אמינוב לובה
5525284 - 03 פרפל נתן
5525285 - 03 אסתר דוד
5525286 - 03 דרור פסו
5525287 - 03 פייבל בורנשטיין
5525288 - 03 הוניספלד נתן
5525289 - 03 פרלשטיין בטאי פרל