מספר טלפון


5525340 - 03 גוליזדה יצחק ושמסי
5525342 - 03 נרקיס צביה
5525343 - 03 סונסינו ניסים
5525344 - 03 מנדל פאינה
5525346 - 03 חייטוב ולדימיר
5525347 - 03 עטיה איבון וצור
5525348 - 03 כהן ברק
5525349 - 03 דהן נעמי ורפי