מספר טלפון


5525450 - 03 אלגבי יצחק וזיוה
5525451 - 03 בן סימון דוד
5525452 - 03 עובדיה שרה
5525453 - 03 מוזס רונית
5525454 - 03 פאטו דוד
5525455 - 03 גורקביץ יוסף
5525456 - 03 איזנברג מאיר
5525457 - 03 מירצקי יצחק
5525457 - 03 תם א ס תעשיות בע"מ
5525459 - 03 חשאי נסיה