מספר טלפון


5525520 - 03 ויסיד בתיה
5525521 - 03 סולמה שלמה ורוחמה
5525522 - 03 קובריגרו חיה רחל
5525523 - 03 חיון רחל
5525524 - 03 בובליל יוסף
5525525 - 03 שחר שרון
5525526 - 03 ששון גולדה ועזרא
5525527 - 03 מלכה רינה ועזיז
5525528 - 03 מזרחי חיים ואתי
5525529 - 03 כהן ציון וליזה