מספר טלפון


5525530 - 03 מריינובסקי זויה
5525531 - 03 גוטמן לליטה
5525532 - 03 יצחקי שרה ונוריאל
5525533 - 03 מוריס דוד
5525534 - 03 מרוני אתי
5525535 - 03 כהן סמדר ושרון
5525536 - 03 לוי דולי וציון
5525538 - 03 ברכה מאירה וסמי
5525539 - 03 חמו סלומון ותמר